• eBronze 540.000đ Dùng thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Sử dụng 6 tháng 200 MB dung lượng Không giới hạn sản phẩm Số người quản lý (admin) : 1 Số lượng fanpage : 1 Quản lý comment + inbox Tạo đơn hàng Theo dõi đơn hàng
 • eGold 2.268.000đ Dùng thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Sử dụng 12 tháng 1 GB dung lượng Không giới hạn sản phẩm Số người quản lý (admin) : 5 Số lượng fanpage : 5 Tự động trả lời bình luận Tự động ẩn bình luận chứa số điện thoại, email, từ khóa Quản lý comment + inbox Tạo đơn hàng Theo dõi đơn hàng Tích hợp vận chuyển
 • eDiamond 3.468.000đ Dùng thử
  Chi tiết gói dịch vụ
  Sử dụng 12 tháng Tặng thêm 3 tháng sử dụng 2 GB dung lượng Không giới hạn sản phẩm Số người quản lý (admin) : Không giới hạn Số lượng fanpage : Không giới hạn Tự động trả lời bình luận Tự động ẩn bình luận chứa số điện thoại, email, từ khóa Quản lý comment + inbox Tạo đơn hàng Theo dõi đơn hàng Tích hợp vận chuyển